Nye UNN Narvik, Ambulansestasjon 

Byggherre: UNN 
Overlevert: Planlagt ferdig 2024
Beskrivelse: Totalentreprise på bygging av ny ambulansestasjon, ved nye UNN Narvik.
Bygget består blant annet av garasjer, vaskehall, CBRNE-enhet, gymsal, garderober, kontorer, oppholdsrom og soverom. 
Størrelse ca 1650 m2. 

Mannskapshus og vaskehall 

Byggherre: Narvik Havn HF
Overlevert: 2024
Beskrivelse: Totalentreprise på oppføring av nytt Mannskapshus for drift av Narvik Bulkterminal. Bygget består av vaskehall, garderober og kontorer. 
Størrelse ca 800 m2. 

Skoglund trafostasjon 

Byggherre: Nordkraft Industrinett 
Overlevert: 2024
Beskrivelse: Totalentreprise på oppføring av ny trafo-stasjon.  
Bygget består av prefab betongelementer, med kabelkjeller og fundamenter i plass-støpt betong.
Størrelse ca 720 m2.  

Schenker - utvidelse terminal 

Byggherre: Schenker 
Overlevert: 2023
Beskrivelse: Totalentreprise på utvidelse av terminalbygget på Fagernes i Narvik. 
Utvidelsen er på ca 600 m2. 

Straumsmo koblingsstasjon 

Byggherre: Statkraft 
Overtlevert: 2024
Beskrivelse: Totalentreprise på bygging av nytt stasjonsbygg for innendørs GIS-anlegg. Bygget består av prefab betongelementer, med kjeller av plass-støpte kontruksjoner. 
Størrelse ca 460 m2 + uteområder. 
Straumsmo koblingsstasjon ligger i Bardu kommune. 

Evenes Kampflyplass

Byggherre: Forsvarsbygg
Overlevert: 2021-2023
Beskrivelse: Narvik Bygg AS har hatt flere prosjekter for Forsvarsbygg, på Evenes. 
Det meste har vært gjort på rammeavtale i perioden 2021-2023. 

K49

Byggherre: Narvikgården Utleiebygg
Overlevert: 2022
Beskrivelse: Totalentreprise på oppgradering av ca 2000 m2 med kontorlokaler, helsestasjon og kafé-areal. 

Havnegata 28

Byggherre: LKAB
Overlevert: 2023
Beskrivelse: Totalentreprise på gjennomføring av ENØK-tiltak og oppgradering av ca 2500 m2 kontorlokaler og ca 2000 m2 fasader, samt tak. 

Ballblomstien 10

Byggherre: Privatkunde
Overlevert: 2021
Beskrivelse: Narvik Bygg AS har hatt den glede å både tegnet, prosjektert og bygget denne flotte eneboligen for en privatkunde i Narvik. Sammen med kunden har vi utformet denne arkitektoniske drømmen av en bolig. 

Stormyra Kontrollstasjon

Byggherre: Statens Vegvesen
Overlevert: 2021
Beskrivelse: Ny kontrollstasjon for Statens Vegvesen, bestående av ekspedisjon, møterom og kontor, samt kontrollhall med inspeksjonsgrav og løftebukk. Prosjektet omfattet også opparbeiding av ca 14000 m2 uteområde, med kontrollvekt, lysmaster, minirenseanlegg, etc. 
Selve bygget er ca 460 m2. 

Sørfjord Vindpark

Byggherre: Fortum
Overlevert: 2019
Beskrivelse: Levering av service-hus og trafostasjon til Sørfjord vindmøllepark. Narvik Bygg AS har vært totalentreprenør for selve bygget, med størrelse på ca 930 m2. 
Kontrakten er gjennomført som en målpris-kontrakt/åpen-bok-løsning, med byggeherre. 
Bygget er oppført i prefab betongelementer, med plasstøpte fundamenter og kjeller. 

Boliger i Narvikfjellet

Byggherre: Narvik Bygg Prosjekt AS
Overlevert: 2019, pågående
Beskrivelse: Narvik Bygg AS har bygget mange boliger på nye tomter i Narvikfjellet - eneboliger, 2-/4-mannsboliger og rekkehus. De fleste prosjektene er utført for konsernets eiendomsselskap, men noen er også utført på direkte oppdrag fra privatpersoner. 

Skistua Bolig

Byggherre: Skistua Bolig AS
Overlevert: 2017
Beskrivelse: Narvik Bygg AS har bygget 6 stk eneboliger med carport.
Oppdraget er utført for eiendomsutvikler. 

Falkbergets vei 12

Byggherre: Taraldsvik Borettslag
Overlevert: 2017
Beskrivelse: Totalentreprise på oppføring av rekkehus etter brann. 
Rekkehus bestående av 8 boenheter fordelt på ca 1000 m2. 

LKAB Serviceoppdrag

Byggherre: LKAB
Overlevert: pågående
Beskrivelse: Narvik Bygg AS har utført flere større og mindre oppdrag inne på LKABs industriområde i Narvik, blant annet taktekking, med Derbigum av flere bygg, rehabilitering kantine, store mengder ståldørmontasje ute på anlegget, generelle serviceoppdrag på bygningsmasse og kontruksjoner, asbest-sanering, betongarbeid, etc.