Hvem er vi

Narvik Bygg AS ble etablert i 2006, og har gjennom mange år vokst til å bli ett ledende entreprenørfirma i distriktet. 
Vår lange erfaring gir grunnlag for solid kunnskap. 
Vi har 45 dyktige og ansvarsbevisste medarbeidere på alle nivå, som utfyller hverandre på en utmerket måte. Vi har stolthet i jobben vår, og vårt mål er at kunden skal kjenne på denne stoltheten! 
Narvik Bygg ønsker å utvikle alle fagfelt og epoker fra lærlingetid, svennebrev, mesterbrev og ingeniør i eget hus. 
Vi har totalt hatt ca 40 lærlinger siden oppstarten. 

Sammen er vi sterk, og klar for fremtiden.  

Hva gjør vi 

Vi har lang og bred erfaring innen byggebransjen. Vi utfører alle byggeprosjekter av kompetente håndverkere med god byggeskikk. Mye av våre prosjekter er totalentrepriser. Vi koordinerer alle fag, og sørger for å få prosjektene helt i mål til avtalt tid. 

Vi kan tilby alle tjenester kunden har behov for i sitt byggeprosjekt. Dette fører til enklerere byggeprosesser og en smidig gjennomføring. 

Forutsigbar

Narvik Bygg AS skal være en kompetent og effektiv samarbeidspartner for private og offentlige kunder. Vi har som mål å opptre forutsigbar for kunden. Vårt arbeid leveres alltid til avtalt tid, kvalitet og pris. Informasjonsflyten skal være god og proffesjonell gjennom hele prosjektet. 

Handlekraftig 

Narvik Bygg AS skal vise oss som en handlekraftig entreprenør, som løser eventuelle utfordringer til det beste for alle parter. 

Respektfull 

Narvik Bygg AS vektlegger mellommenneskelige forhold i prosjektene. Vi ønsker at alle skal ha en fin hverdag - både ansatte hos kunden, leverandører og egne ansatte. Våre ansatte er vår styrke, og vi skal være en foretrukken arbeidsgiver for de dyktigste håndverkere og funksjonærer.